Свят Си,Свят Си!

Пребъдвай в мен!

Молитва.

Христос възкръсна!

Победител Си!

Там на този кръст …

Псалом 128.

Искам по вече!

Ти Си тъй велик!

Вземи !