Е .П. Ц .Варна .Приближи ме .

Сестра Мери. Тиха нощ .

Сестра Мери. Псалом 1 .

Е .П .Ц. Варна .Вземи .

Е. П .Ц. Варна. Ти Си мой Бог .