Пребъдвай в мен сега!

Небето ехти от Славата Ти!

Името Му свято е!

Защото Ти си Бог!

Да,да,да ,Господи!

Той изкупи греховете ни .

Без Теб изгубен бях !

Аз жадувам Те Исус!

Живата вода .

Хваление на турски.

Кат волна птичка .

Даваме Ти почит .

Във борбата дай ми сили !

Пребъдвай в мен сега!

Защото Ти си Бог!

Да,да,да,Господи!

Небето ехти от славата Ти!

Името Ти ни спасява!

Бог да пази България!

О,нима тръгваш ти ?

О,Спасителю благ!

Със Исуса искам да живея!