Фахри Тахиров

Бог е добър – Хваление

Тамо нейде на Голгота

Всичко кажи на Исуса