Фахри Тахиров

Над всичко Си

Няма време

Ще помня

Правиш път

Ти промени живота ми

Духовна песен – Иванка

Домашна група

Един ли Кръст

Преди всичко

Моята Молитва

Сила дай и дръж ме Ти

Благославяй душе моя

Правиш път

Широк е пътят – Иванка

Когато Ти ми каза

Благодарност

Сила дай и дръж ме Ти

Радост блика в моето сърце

Голгота

Господ е Силен – Хваление