Фахри Тахиров

Светлина

Нека бъда с корени

Любов и сила

Светлина е Исус

Корени

Духовни Химни

Вярвай в Словото Божие