БЕЦ Kазанлък

На живо от от БЕЦ – Казанлък

На живо от от БЕЦ – Казанлък

На живо от от БЕЦ – Казанлък

На живо от от БЕЦ – Казанлък

На живо от от БЕЦ – Казанлък