Нов Живот – Чикаго

Ефективната молитва

Отвъд очевидното

Създаде и звездите

Разпознай помазанието

Защото Бог е казал така

Денят на малките неща

Писано е още

Оправи леглото си

Горещи пари

Какво правиш тук?

Под един покрив

Писмо

Мир вам

Христос Възкресе!

Виждаш ли ключа?

Христос Възкресе!

Jesus is mine and I am His