Божия милост

Неверие в пророчествата

Лукавството

Богатство и бедност

Ти не си изоставен

Грижа за немощния

Злото алкохолизъм

Свобода от робство

Богопротивниците.

Чисто или размазано Слово

Последното време

Молитва 3.01.2018

Вярвай в писанията

Молитва 31.01.2018

Избери да вярваш

Свобода от робството

Явно или тайно пришествие