Божия милост

На кръста умря

Върши Бог чудеса

Ела Святи Душе, Дупница

Води се от Божия Дух 2

Остави цигарите

Жив е, жив е, хваление