Божия милост

Молитва 13.11.2018

Дава и отнема

Бог споделя Светия Дух

Молитва 07.11. 2018

Постоянство в работата

Молитва 31.1О. 2О18

Днеска е чада неделен ден

Молитва 24.10.2018

Молитва 17.10.2018

Вярата работи за Бога

Молитва 10.10.2018

Твоята вяра те изцели

Вяра и застъпничество

Молитва 03.10.2018

Водителството ни пази 3

Водителството те пази

Молитва 29.09.2018

Лоши свещеници

Лошо богослужение