Божия милост

Ти не си изоставен

Молитва 17. 01. 18

Остави идолите

Молитва 10.01.2018

Богатство и бедност

Молитва 3.01.2018

Свобода от робство

Свобода от робството

Злото алкохолизъм

Злото алкохолизъм

Молитва 27.12.2017

Неверие в пророчествата

Рождество или коледа 2

Рождество или коледа

Молитва 20.12.17

Явно или тайно пришествие

Молитва 13.12.17

Имаш ли Божия мир?

Помощта ми е от Господа

Молитва 6.12.17

Чакай обещанията от Бога