Божия милост

Молитвено събрание 27.02.2019

Молба от ада

Молба от ада

Имаше един, вече го няма

Мъртъв бе и оживя

Молитвено събрание 20.02.2019

Даи ми три хлеба

Молитвено събрание 13.02.2019

Не се срамувай от Иисус

Екипът на Иисус

Молитвено събрание 6. 2. 2019

Голяма любов

Голяма вяра