Божия милост

Разцепената планина

Вземи си още принадлежности

Ще отмахна притеснителите

Христовия кръст

987

Покривалото лежи

Славата на последния ден

Окъпаната свиня

Молитва 29.08.2018

Молитва 22.08.2018

Не се срамувай от Него

Да облечем голите

Построй домът ми

Многолюдие

Срамотно разголени

Гол бях и Ме облякохте

Дом имам горе

07.08.2018

Молитва 01. 08. 2018

Молитва 01.08.2018

Отсяване

Отхвърляне