Божия милост

Имайте вяра в Бога

Рождество и Светия Дух

Молитвено събрание, 26.12. 2018

Рождество и овчарите

Рождество и мъдреците

Молитвено събрание , 19 12 2018

Pождество Христово и греха

Защо идва Божия гняв

Молитва 12.12.2018

Премълчана опасност

Върши Божията воля

Върши Божията воля