Божия милост

Моя мир ви давам

Отец е лозарят

Той кръщава с Духа

Назначен от Бога