Пребъдвай в мен сега!

Небето ехти от Славата Ти!

Името Му свято е!

Защото Ти си Бог!

Да,да,да ,Господи!

Не мога , не мога без Теб

Житейските грижи

Развод и втори брак

Той изкупи греховете ни .

Прошката в Християнството

Път от рози – Хваление

Гости от Украйна – 18.02.2018