На живо от БЕЦ-Казанлък

Видение 2017 – 3-та сесия

Божията благодат

Проповед – Драгомир Иванов

Не любете света, Дреновец

Духовни Химни

Голгота

Пътуването на апостол Павел